pondělí 22. ledna 2018

Vážení rodiče, v pátek 26.ledna se uskuteční na naší škole tzv. Den bez elektroniky aneb pojďme si spolu povídat. Rádi bychom touto cestou  připomněli dětem, že mohou strávit svůj volný čas ve škole tak, aniž by použily např. mobily, tablety apod. Nechceme jim jen jednoduše přikázat : Dnes nesmíš!, ale spíš nabídnout možnost kvalitnější a užitečnější komunikace, než je ta na sociálních sítích. Vás touto cestou prosíme o jednoduchou podporu při této akci, kdy to se svým dítětem doma třeba jen prodiskutujete. Možná také vzpomenete na svůj čas strávený v lavicích a na legraci, kterou jste o přestávkách zažili i bez mobilů. Děkujeme.
Jestliže dítě použije elektronické zařízení  v průběhu tohoto dne, samo jej odnese do ředitelny a na konci vyučování si vyzvedne.Věříme, že se den u dětí shledá s pochopením, možná nadšením... a podobné dny budeme moci opakovat.                                           Školní parlament


U nás ve třídě je používání telefonů zatím zakázáno, vzhledem ke  kyberšikaně, která se u nás objevila.

Na den 30.1. máme domluvenu besedu s Policií ČR.

Žádné komentáře:

Okomentovat